Thành Lập Hội Thánh Giấc Mơ Huyền Diệu - Sài Gòn

Chiều Chúa Nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022, lúc 15h pm, tại 189/14/7A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh. Quý con cái Chúa và quý tôi tớ Ngài cùng hiệp nhau lại tuyên bố thành lập HTGMHD - Sài Gòn.