Hội Thánh GMHD đón tiếp các Mục sư từ Sài Gòn

Hội Thánh GMHD đón tiếp các Mục sư từ Sài Gòn

Ngày 18/02/2022, Mục sư Trần Minh Đạo, Mục sư Mai Phước Tầm và Mục sư Nguyễn Thị Hồng đã đến thăm Hội Thánh Giấc Mơ Huyền Diệu Trung Tâm có trụ sở ở Hà Nội. Chúa đã mời gọi họ đến và hầu việc Ngài trong sự phước hạnh ngập tràn.

Các Mục sư cùng ban Mục Vụ của Hội Thánh GMHD Hà Nội cùng có những giây phút đáng nhớ và tràn ngập Phước ân của Chúa.

Ngày 19/02/2022, Hội thánh làm Thánh lễ Báp-têm lần thứ 2, bởi Ân điển Chúa mà ngày càng có nhiều người biết đến Ngài mà xưng nhận tội lỗi, quyết tâm sống một cuộc đời mới trong Chúa Cứu Thế Jesus. Trước khi thăng thiên, lời cuối của Chúa Jesus cho các môn đệ là: "Hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ" (Ma-thi-ơ 28:19). Lễ Báp-têm không làm chúng ta sạch tội nhưng vâng lời Chúa, chúng ta nhận thánh lễ báp-têm để bày tỏ lòng vâng phục.

Bên cạnh đó, Hội Thánh cũng làm lễ công nhận cho mục sư Lê Quang Dũng 

Mục Sư Trần Minh Đạo thay mặt cho Ban trị sự Tổng Hội đọc quyết định của Ban Trị sự công nhận cho Mục sư Lê Quang Dũng Nhiệm Chức.

Để tỏ lòng biết ơn với Đức Chúa Trời, toàn thể Hội Thánh bước vào thì giờ Thờ Phượng Chúa. Dâng những lời ca, tiếng hát để tôn vinh Jesus.

Những hình ảnh thông công Hội Thánh GMHD.

Lễ công nhận kết thúc cùng ngày trong sự cầu nguyện chúc phước từ các Mục sư để ý Chúa được nên.