Lễ Nhậm Chức - Ms Trương Trọng Chinh

Ngày 11 tháng 12 năm 2021 tại Sài Gòn. Mục sư đoàn Liên Hữu Tin Lành Toàn Cầu, cùng các con cái Chúa khắp nơi, đã tiến hành lễ nhậm chức cho Ms Trương Trọng Chinh.