Các Bài đăng

HIẾN CHƯƠNG
bg
HIẾN CHƯƠNG

HIẾN CHƯƠNG

HIẾN CHƯƠNG

CÁC HỘI THÁNH THÀNH VIÊN
bg
LIÊN HỮU CÁC TỔNG HỘI

LIÊN HỮU CÁC TỔNG HỘI

LIÊN HỮU CÁC TỔNG HỘI

Các Hội Thánh Liên Hữu
BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN HỮU PHÚC ÂM GMHD TOÀN CẦU

BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN HỮU PHÚC ÂM GMHD TOÀN CẦU

BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN HỮU PHÚC ÂM GMHD TOÀN CẦU

HỘI THÁNH LIÊN HỮU
THAY LỜI TỰA

THAY LỜI TỰA

THAY LỜI TỰA

Hội Thánh miền bắc
Sự Nghiệp được Chúa biến đổi

Sự Nghiệp được Chúa biến đổi

Sự Nghiệp được Chúa biến đổi

Ban truyền giáo

Bài Giảng: " Thành Công Do Phó Thác Cho Chúa"- Mục Sư David...

Bài Giảng: " Thành Công Do Phó Thác Cho Chúa"- Mục Sư David Chinh Trương

Trường Thần Học GMHD

Ban Lãnh Đạo Trường Kinh Thánh

Ban Lãnh Đạo Trường Kinh Thánh

Hội Thánh miền bắc

TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ và Bài BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ và Bài BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

Hội Thánh miền bắc
Hội Thánh Liên Hữu Phúc Âm Giấc Mơ Huyền Diệu Toàn Cầu( Ht Trung Tâm)

Hội Thánh Liên Hữu Phúc Âm Giấc Mơ Huyền Diệu Toàn Cầu(...

Hội-Thánh Liên Hữu Phúc Âm -Giấc-Mơ-Huyền-Diệu-Toàn-Cầu-Ht-Trung-Tâm

Ban truyền giáo

Mục Sư Đoàn Trọng Hòa chia sẻ lời Chúa : " Đức chúa trời...

Mục Sư Đoàn Trọng Hòa chia sẻ lời Chúa : " Đức chúa trời là Vua đời đời "

Ban truyền giáo
bg
Mục Sư Đỗ Trung Hiếu chia sẻ lời Chúa : " Ta và nhà ta sẽ phục vụ Đức Giê-Hô-Va đời đời "

Mục Sư Đỗ Trung Hiếu chia sẻ lời Chúa : " Ta và nhà ta...

Mục Sư Đỗ Trung Hiếu chia sẻ lời Chúa : " Ta và nhà ta sẽ phục vụ Đức Giê-Hô-Va...

HỘI THÁNH LIÊN HỮU
Thánh lễ Báp Têm Nước - Hội Thánh Giấc Mơ Huyền Diệu Hà Nội

Thánh lễ Báp Têm Nước - Hội Thánh Giấc Mơ Huyền Diệu Hà...

Thánh lễ Báp Têm Nước - Hội Thánh Giấc Mơ Huyền Diệu Hà Nội

CỘNG TÁC VIÊN
Thành Lập Hội Thánh Giấc Mơ Huyền Diệu - Sài Gòn

Thành Lập Hội Thánh Giấc Mơ Huyền Diệu - Sài Gòn

Chiều Chúa Nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022, lúc 15h pm, tại 189/14/7A Hoàng Hoa Thám,...