THAY LỜI TỰA

THAY LỜI TỰA

THAY LỜI TỰA

Liên Hữu Phúc Âm Giấc Mơ Huyền Diệu được sáng lập bởi Mục Sư Truyền Giáo - ca Nhạc sĩ-hoạ sĩ David Chinh Trương (bút danh  Chinh Picasso ).

Bởi sự thăm viếng của Chúa ông nghe thấy lời phán của Chúa rằng ; Con hãy trở về quê Hương để làm theo những điều mà ta sai khiến, ta sẽ ban cho các con phần thưởng và cơ nghiệp trên dân tộc Việt Nam.

Bước đi Theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ông đã nhìn thấy trước mặt là mùa gặt bội thu và thẳng tiến bước đi cho dù gặp nhiều gian nan thử thách, biến cố chồng chất các biến cố nhưng cuối cùng vẫn kết quả cho Ngài.

Khải tượng và sự vâng lời đó mà Chúa đã sai khiến các Mục sư của ba miền Bắc Trung Nam của nhiều hệ phái đã tiếp trợ và đồng hành cùng ông để phát triển công việc Chúa tại Việt Nam, vì vậy Hội Thánh online  Liên Hữu Phúc Âm  Giấc Mơ Huyền Diệu Toàn Cầu được hình thành để giao giảng lời Chúa cho cho cộng đồng là thành viên của tập đoàn, và trong 1 năm qua đã có gần 100 tín hữu được tiếp nhận ơn cứu rỗi từ nơi Chúa , rất nhiều người đã học xong giáo lý căn bản và được làm lễ Bắp- tem.

      Ông David Chinh Trương là Người Mỹ Gốc Việt với mong muốn là được hầu việc Chúa tại Việt Nam, vì vậy  ông cùng với các Mục sư giáo sĩ thành lập Liên Hữu Phúc Âm Giấc Mơ Huyền Diệu và để hợp thức hoá giấy tờ với chính phủ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thuộc linh và thuộc thể , từ sự phát triển không ngừng đó chúng tôi thành lập  Liên Hữu Phúc Âm Giấc Mơ Huyền Diệu Toàn Cầu với mục đích và khẩu hiệu là: " Mang Tin Lành Đến Khắp Muôn nơi".

Kể tử khi thành lập , Có nhiều Mục Sư của nhiều Hệ Phái không phân biệt quyền cao chức sắc hộ đã cộng tác và miệt mài tham gia đồng hành trong mục vụ truyền giảng để cứu tội nhân và nhiều mục vụ  phát triển kinh doanh  được mở rộng trong đó bao gồm cả Giáo Dục Cơ Đốc... không ngần ngại hỗ trợ cho các mục vụ của các Giáo Sĩ, Mục Sư, các hội thánh và tạo việc làm cho những người tin nhận Cứu Chúa Giê- su, bảo trợ các quỹ học bổng và các khoá đào tạo trực tuyến huấn luyện theo từng muc vụ như: Hiểu Đúng Kinh Thánh, Bước đầu theo Chúa, Kết Quả Cho Chúa...( Trường Thần Học được mở ra mang nét đặc thù của Liên Hữu Phúc Âm Giấc Mơ Huyền Diệu). Yểm trợ cho các khoá học dành cho những người bước đầu theo Chúa và những người hầu việc Chúa từ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ...

Trong bước đường đi theo tiếng gọi của Chúa ông đã trải qua nhiều phong ba  bão tố, được rèn luyện trong sự thử thách, vượt qua những sự tấn công của ma quỷ, biến đổi từ một kẻ chồng chất các tội lỗi và tưởng chừng linh hồn bị lạc mất vào thế giới của ma quỷ nhưng không; ( sự nhận biết và ăn năn hạ mình trước Chúa sau những lần sa ngã ông đã nhận được sự tha thứ quan phòng từ nơi Chúa, ông không thể nào chạy thoát khỏi vòng tay của Chúa nhân từ và  nay đã trở thành một môn đồ đi theo tiếng gọi của Chúa, ông không còn ham muốn những gì thuộc về xác thịt của đời này và dâng cuộc đời còn lại cùng tài sản mà Chúa ban cho để hầu lo công việc Chúa.

Kính mong quý vị nhận từ chúng tôi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới sự đóng góp tinh thần, vật chất và sự cầu thay của quý vị!

 Ban Tổ Chức Liên Hữu Phúc Âm  Giấc Mơ Huyền Diệu Toàn Cầu