Kết nối liên hữu phúc âm toàn cầu

BAN TRỊ SỰ TỔNG HỘI CALVERY CHAPLE VIỆT NAM 

1/ MỤC SƯ- GIÁO SĨ : DAVID CHINH TRƯƠNG

CHỨC VỤ : MỤC SƯ HỘI TRƯỞNG CALVERY CHAPLE VIỆT NAM 

2/ MỤC SƯ ĐOÀN TRỌNG HUÊ

CHỨC VỤ: MỤC SƯ QUẢN NHIỆM HỘI THÁNH LIÊN HỮU GIẤC MƠ HUYỀN DIỆU TOÀN CẦU (ONLINE )

3/ MỤC SƯ: ĐỖ TRUNG HIẾU : 

 CHỨC VỤ : TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỮU PHÚC ÂM  GIẤC MƠ HUYỀN DIỆU TOÀN CẦU - PHÓ HIỆU TRƯỞNG CALVARY CHAPEL BIBLE  Collecges

4/ MỤC SƯ : NGUYỄN THỊ HỒNG : 

CHỨC VỤ: ĐẶC CÁCH HỘI TRƯỞNG HỘI PHỤ NỮ LIÊN HỮU PHUC ÂM GIẤC MƠ HUYỀN DIỆU TOÀN CẦU ( NHÓM ONLINE )